CpTech VietNam

cart 0
Hotline:0908 906 656

EtherCAT là một mạng mở Ethernet Master/Slave thời gian thực được phát triển bởi Beckhoff.

CpTech Việt Nam phân phối bộ chuyển đổi tín hiệu ACT20X, cung cấp bộ chuyển đổi tín hiệu ACT20X, thiết bị chuyển đổi tín hiệu ACT20X chất lượng cao.